Halaqah 06: Pengertian Tauhid

Halaqah yang ke 6, Apa Itu Tauhid?

Secara bahasa adalah mengEsakan

Secara istilah adalah mengEsakan Allah Subhanahu wata'ala di dalam beribadah.

Seseorang tidak dinamakan bertauhid sehingga dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wata'ala, seperti:
• Berdo’a kepada selain Allah Subhanahu wata'ala
• Bernadzar untuk selain Allah Subhanahu wata'ala
• Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wata'ala
• Dan lain-lain.

Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wata'ala dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wata'ala, siapapun dia, entah itu seorang Nabi, Malaikat atau yang lain maka inilah yang dinamakan dengan syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wata'ala di dalam beribadah.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

ﻭَﺇِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﻷَﺑِﻴﻪِ ﻭَﻗَﻮْﻣِﻪِ ﺇِﻧَّﻨِﻰ ﺑَﺮَﺁﺀٌ ﻣِّﻤَّﺄ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ {26} ﺇِﻻَّ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻓَﻄَﺮَﻧِﻲ {27}

’’Dan ingatlah ketika Ibrāhīm berkata kepada bapaknya dan kaumnya ‘Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Dzat yang telah menciptakan aku'” (Az-Zukhrūf 26-27)

Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda:

ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﻤَﺎ ﻳُﻌْﺒَﺪُ ﻣِﻦْ ﺩُﻭْﻥِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺣَﺮُﻡَ ﻣَﺎﻟُﻪُ ﻭَﺩَﻣُﻪُ ﻭَ ﺣِﺴَﺎﺑُﻪُ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟﻠﻪِ

’’Barangsiapa yang mengatakan ‘’Lā ilāha illallāh’’ dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allāh maka haram hartanya dan darahnya (artinya tidak boleh diganggu) dan perhitungannya (hisabnya) adalah atas Allāh Subhānahu wa Ta’āla ‘’. (HR. Imam Muslim)

Oleh karena itu, rukun kalimat Tauhid (Lā ilāha illallāh) ada 2:

1. Nafi (pengingkaran)

Nafi pada kalimat ‘’Lā ilāha’’ artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya adalah mengingkari tuhan–tuhan selain Allah Subhanahu wata'ala.

2. Itsbat (penetapan)

Itsbat pada kalimat ‘’illallāh” artinya kecuali Allah Subhanahu wata'ala. Maksudnya adalah menetapkan Allah Subhanahu wata'ala sebagai satu-satunya sesembahan.
***
[Disalin dari materi Halakah Silsilah Ilmiyah (HSI) Abdullah Roy bab Belajar Tauhid]
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url